Podrobně o dopravě po kliknutí zde.

BLOG


Hasicí přístroje a třídy požáru

Autor: Roman Hnát   |   Kategorie: Požární ochrana


Mnoho našich zákazníků se nás ptá, co vlastně znamenají čísla a písmena A, B a C na štítku hasicího přístroje.


Hasicí přístroj

Písmena A, B a C označují třídu požáru, pro kterou lze hasicí přístroj použít a číselné vyjádření pak účinnost hasicího přístroje v této třídě požáru. Mimo tyto nejběžnější existují dále třídy D a F. Dříve existovala rovněž třída E, která označovala hasicí přístroje určené pro hašení elektrických zařízení pod napětím. Tato třída však byla zrušena, jelikož elektrický proud sám o sobě není hořlavou látkou.

 

A co tedy jednotlivé třídy požáru u hasicího přístroje označují?

 

- Třída požáru A - Požáry pevných látek, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím (např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, atd.)
- Třída požáru B - Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu (např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk, atd.)
- Třída požáru C - Požáry plynů (např. propan, metan, vodík, zemní plyn, svítiplyn, atd.)
- Třída požáru D - Požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík, hliník, draslík, sodík, lithium, atd.)
- Třída požáru F - Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky)

 

Hasicí přístroje, které je možné použít na hašení elektrických zařízení pod napětím mají tuto informaci uvedenou na štítku v textové podobě.

 

Číselná hodnota, která předchází písmennému označení pak určuje (laicky řečeno) jak velký požár lze s tímto hasicím přístrojem uhasit. Čím je číslo vyšší, tím větší požár lze s hasicím přístrojem uhasit.

 

A co to tedy pro hasicí přístroj znamená konkrétně?

 

Například hodnota 34 A znamená, že jde o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že s tímto hasicím přístrojem jste schopni uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.

 

Obdobně je to u třídy B, kde například hodnota 183 B znamená, že jde o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení hořlavých kapalin, kdy s tímto hasicím přístrojem jste schopni uhasit požár, který odpovídá požáru 183 litrů hořlavé kapaliny v nádobě o hloubce 20 cm a průměru 2,71 metru.

 

Hasicí přístroje všemožných hasicích schopností můžete zakoupit za zvýhodněné ceny v našem internetovém obchodě.
Dále by Vás v této kategorii mohly zajímat tyto články:

DUNAMENTI - Funkční protipožární ochrana ve stavebnictví (Roman Hnát)


Kupujete-li PHP pro účel kolaudace, nezapomeňte objednat i kontrolu provozuschopnosti. Klikněte zde!