Podrobně o dopravě po kliknutí zde.

CO NABÍZÍME? 

Kompletní servis pro Vaše hasicí přístroje, hydranty a další PBZ. *** Instalujeme a kontrolujeme protipožární ucpávky. *** Zpracujeme dokumentaci, provedeme školení Vašich zaměstnanců v požární ochraně a BOZP. *** Naplníme Vaše lahve plynem CO2. *** Prodáme nebo zapůjčíme hliníkové lešení, žebříky, schůdky nebo lávky.


Úplný výčet nabízených činností naleznete na této stránce v přehledném seznamu.
Nenaleznete-li některé níže uvedené zboží v našem eshopu, zašlete nám, prosím, poptávku.


Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů, hydrantů a další požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)


PRODÁVÁME:

 • Hasicí přístroje, náhradní díly, držáky a příslušenství
 • Hydrantové systémy, požární hadice, proudnice, ventily, spojky a ostatní výzbroj a příslušenství
 • Bezpečnostní značení v provedení samolepicí fólie, tabulka, smalt, fotoluminiscenční, obyčejné
 • Autonomní hlásiče kouře, detektory oxidu uhelnatého (CO)
 • Plovoucí čerpadla
 • Zásahové rukavice a obuv pro hasiče, myslivce
 • Lékárničky, zdravotnický materiál
 • Vybavení pro požární sport
 • Požární uzávěry (zejména dveře)
 • Ostatní zboží související s ochranou životů

PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ KONTROLY (REVIZE) NA:

 • Hasicí přístroje a zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty, hydrantové systémy, suchovody)
 • Požární klapky, ucpávky, uzávěry (dveře apod.), požární nádrže

OPRAVUJEME (SERVIS/ÚDRŽBA):

 • Opravy, plnění a periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 • Tlakové zkoušky požárních hadic a požárního potrubí - suchovodů
 • Vyřazení hasicího přístroje a zajištění ekologické likvidace


Systémy pasivní protipožární ochrany ve stavebnictví


PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB (POŽÁRNÍ UCPÁVKY)

 • Pravidelné roční kontroly systémů DUNAMENTI, HILTI, PROMAT, INTUMEX
 • Utěsnění prostupů kabelů, kabelových lávek, prostupů klimatizace, prostupů kovových či plastových trubek
 • Utěsnění drobných prostupů a stavebních spár protipožárním tmelem či PU pěnou
 • Protipožární utěsnění dilatačních spár
 • Instalace protipožárních manžet


Technicko organizační činnosti v požární ochraně


SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ (OZO v PO)

 • Zpracování, aktualizace a vedení dokumentace PO
 • Požární preventivní prohlídky
 • Operativní karty
 • Školení a odborné přípravy zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO
 • Školení a odborné přípravy preventistů a preventivních požárních hlídek o PO
 • Cvičný požární poplach, havarijní připravenost
 • Zastupování při kontrole SPD (Státní požární dozor)
 • Audit požární ochrany (Kontrola stavu zabezpečení požární ochrany a dodržování platné legislativy se současným návrhem na odstranění případných závad zjištěných během auditu)


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY V PREVENCI RIZIK (OZO v BOZP)

 • Zpracování a vyhodnocení rizik včetně návrhu na opatření
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy
 • Provozní řády skladů
 • Dopravně provozní řády
 • Traumatologický plán (pokyny pro první pomoc)
 • Školení, osnovy školení, ověření znalostí
 • Bezpečnostní značení, havarijní soupravy, Osobní ochranné pracovní prostředky(OOPP)
 • Zastupování při kontrole SÚIP (Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty)
 • Audit BOZP (Kontrola stavu zajištění BOZP a dodržování platné legislativy se současným návrhem na odstranění případných závad zjištěných během auditu)


Distribuce technických plynů


PLNĚNÍ INERTNÍM PLYNEM CO2

 • Plnění ocelových lahví
 • Provádění preriodických tlakových zkoušek, údržby a oprav ocelových lahví
 • Prodej nových i repasovaných ocelových lahví
 • Pronájem ocelových lahví na CO2
 • Plnění bombiček SodaStream


Výšková technika ALTREX


POJÍZDNÁ LEŠENÍ, ŽEBŘÍKY, SCHŮDKY, LÁVKY

 • Prodáváme žebříky, schůdky, pojízdná lešení apod..


Ostatní nabízené služby


DÁLE NABÍZÍME

 • Zajistíme výrobu a instalaci požárního potrubí - suchovodu.
 • Zajistíme zpracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)
 • Zajistíme realizaci elektrické požární signalizace (EPS), stabilních hasicích zařízení (Firestop)


Kupujete-li PHP pro účel kolaudace, nezapomeňte objednat i kontrolu provozuschopnosti. Klikněte zde!