Podrobně o dopravě po kliknutí zde.


Pěnový hasicí přístroj na rostlinné tuky a oleje 2kg, typ PE2ABF/MP - 8A 55B 40F

- obrázek produktu -

Speciální pěnový hasicí přístroj, určený zejména do kuchyně, vhodný rovněž do domácnosti.


Cena na PROVOZOVNĚ / ZÁKLADNÍ:

1.226,00 

Cena pro ESHOP:

1.226,00 Kč

Cena pro ESHOP s DPH:

1.483,46 Kč

Výrobce:

Ogniochron

Záruka:

24 měsíců

Dostupnost:

Skladem

TOP
Počet: ksMaximální hmotnost HP:

4,5 kg

Pěnový roztok:

2 dcm3 FUREX CASA

Hasicí schopnost:

8A, 55B a 40F

Minimální doba činnosti:

6 s

Rozsah funkčních teplot:

-30 °C + 60 °C

Výtlačný plyn:

Dusík (N2)

Pracovní tlak při 20 °C:

15 ± 0,1 bar

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ, KOLAUDACE, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A BYTOVÁ DRUŽSTVA, DOPORUČUJEME ROVNĚŽ ZAKOUPIT :

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje - revize Autonomní hlásiče kouře

Pěnový hasicí přístroj PE2AFB / MP je speciální hasicí přístroj určený k hašení požárů třídy A, B a především F, tedy k hašení požárů rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyních. S rostoucím počtem objektů, které používají fritézy a jiná zařízení s horkým olejem a žhavými jedlými tuky, narůstá ohrožení vzniku požáru a následně popálenin. Skutečnost, že na následky popálenin v oblasti gastronomie zemře každoročně nezanedbatelný počet lidí, vedla k vývoji nového typu hasicího přístroje. Třídu požárů F totiž nelze bezpečně hasit použitím hasicích přístrojů se standardními hasivy, tj. práškem, CO2, standardní pěnou. K tomuto účelu slouží právě tento hasicí přístroj, jehož náplní je speciální pěna, která dokáže na povrchu žhavého oleje vytvořit souvislou vrstvu. Tím se výrazně sníží teplota a zabrání se úniku žhavých výparů do prostoru.

Podmínky záruky:


Hasicí přístroj (HP) splňuje požadavky stanovené normou EN 3-7, je konstruován k zavěšení na dodávaný věšák, může být instalován v prostředí s rozsahem teplot -30°C až +60°C, ale nesmí být umístěn na přímém slunci.
Délka záruky je 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. V této době odstraní dodavatel všechny vady bezplatně, pokud HP nebyl poškozen úmyslně, nebo nebyl nainstalován v nevhodném prostředí a nebyly na něm prováděny jakékoliv zásahy.
Hasicí přístroj je určen pro hašení požáru třídy A, B a F. Hasebním médiem je pěnový roztok.

Třída požáru A | Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím.
Třída požáru B | Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství.
Třída požáru F | Požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) kuchyňských spotřebičích.
Možno použít k hašení požárů pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Montážní návod pro hasicí přístroj:


HP umístěte na volných a dobře přístupných místech. HP umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

Skladovací a přepravní podmínky hasicích přístrojů:


Hasicí přístroje musí být přepravovány ve svislé poloze a musí být zabezpečeny proti pádu. Skladujte v krytém skladu za teplot shodných s funkčním rozsahem.

Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy hasicího přístroje:


Po každém použití HP je povinností uživatele zajistit opravu - nové naplnění. HP musí být nejméně jednou za rok zkontrolován a nádoba HP musí být podrobena periodické tlakové zkoušce jednou za 3 roky. Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, podle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 9, odst. 1.- 9., vystaví doklad o provozuschopnosti HP, opatří HP plombou spouštěcí armatury a kontrolním štítkem.

Návod k obsluze hasicího přístroje:


" Uchopte hasicí přístroj a přeneste k místu požáru.


" Odjistěte ventil vytažením zaplombovaného kolíku.


" Uchopte HP za dolní páku ventilu, druhou rukou uchopte nádobu a stlačte horní páku ventilu.


" Vystupující pěnový roztok směřujte do plamenů.


" Hašení lze v kterémkoliv okamžiku přerušit uvolněním pákového ventilu a opětovným stlačením obnovit.


" Při hašení zařízení pod elektrickým proudem dodržujte minimální vzdálenost 1 m.


" Po použití je nutno nechat HP opravit a naplnit.Kontroly, servis, likvidaci hasicích přístrojů provádí:


EXPYRO, s.r.o., Na Sklárně 1, 327 00 PLZEŇ, tel.: 377 221 283, fax.: 377 221 283)

Galerie produktu:Help

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás prostřednictvím našeho poptávkového formuláře.

Kupujete-li PHP pro účel kolaudace, nezapomeňte objednat i kontrolu provozuschopnosti. Klikněte zde!