Podrobně o dopravě po kliknutí zde.


Sněhový hasicí přístroj 5kg, typ RAIMA K5 - 113B

- obrázek produktu -

PHP s náplní 5 kg CO2 s vysokou hasební schopností 113B (hořlavé kapaliny)


Cena na PROVOZOVNĚ / ZÁKLADNÍ:

2.065,00 

Cena pro ESHOP:

2.065,00 Kč

Cena pro ESHOP s DPH:

2.498,65 Kč

Výrobce:

Itálie

Záruka:

24 měsíců

Dostupnost:

Skladem

Počet: ksvhodné použití

IDEÁLNÍ POUŽITÍ:
- Elektrická zařízení pod napětím (výpočetní střediska, telefonní ústředny, energetická centra), hořlavé plyny.

VHODNÉ POUŽITÍ:
- Laboratoře, potravinářství, energetika, prostory s jemnou mechanikou, elektrickými zařízeními nebo hořlavými kapalinami.
- Tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky.

nevhodné použití

NEVHODNÉ POUŽITÍ:
- Hašení pevných látek typu dřeva, textilií, úhlí (možnost opětovného vznícení od zahřátých konstrukcí).
- Na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.
- V uzavřených prostorách s výskytem osob (možnost vzniku nebezpečné koncentrace CO2-nebezpečí udušení).

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ:
- Hořlavé prachy, sypké látky (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru), hořlavé a alkalické kovy.


PRO VAŠE PODNIKÁNÍ, KOLAUDACE, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A BYTOVÁ DRUŽSTVA, DOPORUČUJEME ROVNĚŽ ZAKOUPIT :

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje - revize Autonomní hlásiče kouře

Podmínky záruky:


Hasicí přístroj (HP) splňuje požadavky stanovené normou EN 3, je konstruován k zavěšení na dodávaný věšák, může být instalován v prostředí s rozsahem teplot -30°C až +60°C, ale nesmí být umístěn na přímém slunci. Délka záruky je 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. V této době odstraní dodavatel všechny vady bezplatně, pokud HP nebyl poškozen úmyslně, nebo nebyl nainstalován v nevhodném prostředí a nebyly na něm prováděny jakékoliv zásahy.
Hasicí přístroj je určen pro hašení třídy požáru B. Hasebním médiem je oxid uhličitý (CO2).

Třída požáru B | Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství.
Možno použít k hašení požárů pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m

Montážní návod pro hasicí přístroj:


HP umístěte na volných a dobře přístupných místech. HP umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

Skladovací a přepravní podmínky hasicích přístrojů:


Hasicí přístroje musí být přepravovány ve svislé poloze a musí být zabezpečeny proti pádu. Skladujte v krytém skladu za teplot shodných s funkčním rozsahem.

Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy hasicího přístroje:


Po každém použití HP je povinností uživatele zajistit opravu - nové naplnění. HP musí být nejméně jednou za rok zkontrolován a nádoba HP musí být podrobena periodické tlakové zkoušce jednou za 5 let. Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, podle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 9, odst. 1.- 9., vystaví doklad o provozuschopnosti HP, opatří HP plombou spouštěcí armatury a kontrolním štítkem.

Návod k obsluze hasicího přístroje:


" Uchopte hasicí přístroj a přeneste k místu požáru.


" Odjistěte ventil vytažením zaplombovaného kolíku.


" Uchopte do jedné ruky držadlo proudnice, druhou rukou stiskněte horní páku ventilu.


" Vystupující oxid uhličitý (CO2) směřujte do plamenů.


" Hašení lze v kterémkoliv okamžiku přerušit uvolněním pákového ventilu a opětovným stlačením obnovit.


" Při hašení zařízení pod elektrickým proudem dodržujte minimální vzdálenost 1 m.


" Po použití je nutno nechat HP opravit a naplnit.Kontroly, servis, likvidaci hasicích přístrojů provádí:


EXPYRO, s.r.o., Na Sklárně 1, 327 00 PLZEŇ, tel.: 377 221 283, fax.: 377 221 283)

Galerie produktu:Help

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás prostřednictvím našeho poptávkového formuláře.

Kupujete-li PHP pro účel kolaudace, nezapomeňte objednat i kontrolu provozuschopnosti. Klikněte zde!